照片 © Kozo Takayama
照片 © Kozo Takayama
照片 © Kozo Takayama
照片 © Kozo Takayama
照片 © Kozo Takayama
照片 © Kozo Takayama

Ookubo Wakakusa Kodomoen

 回到项目列表
位置
Shinjuku-ku Tokyo
年份
2015

Nursery and Kindergarten

以下出品方的其他项目 Hiroaki Iwasa Architects Workshop

SUSHI IWA Sohonten / Renovation
Chuou-ku Tokyo
Musashino Atlastars Sports Clinic
Musashino-shi ,Tokyo
Roppngi HAT Clinic
Minato-ku Tokyo
House O
Tokyo
Amar Bari
Shinjyuku-ku Tokyo