Photo © Kozo Takayama
Photo © Kozo Takayama
Photo © Kozo Takayama
Photo © Kozo Takayama
Photo © Kozo Takayama
Photo © Kozo Takayama

Ookubo Wakakusa Kodomoen

 Retour à la liste des projets
Lieu
Shinjuku-ku Tokyo
Année
2015

Nursery and Kindergarten

Autres projets de Hiroaki Iwasa Architects Workshop

SUSHI IWA Sohonten / Renovation
Chuou-ku Tokyo
Musashino Atlastars Sports Clinic
Musashino-shi ,Tokyo
Roppngi HAT Clinic
Minato-ku Tokyo
House O
Tokyo
Amar Bari
Shinjyuku-ku Tokyo