House in Nerima

 Voltar à lista de projetos
Ano
2008

Photos:Hiroshi Ueda

Outros projetos por acaa / Kazuhiko Kishimoto

RSH:3
Gifu
House in Yoga
Tokyo
Soranoen
Tochigi
Repiano
Shizuoka
Wind-dyed house
Kanagawa