Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda

Wind-dyed house

 Zurück zur Projektliste
Jahr
2011

Andere Projekte von acaa / Kazuhiko Kishimoto

RSH:3
Gifu
House in Yoga
Tokyo
Soranoen
Tochigi
Repiano
Shizuoka
House in Nerima
Tokyo