RSH:3

 Voltar à lista de projetos
Ano
2006

Photos:Hiroshi Ueda

Outros projetos por acaa / Kazuhiko Kishimoto

House in Yugawara
Kanagawa
RSH:2
Yamanashi
House in Kitakamakura
Kanagawa
House in Hayama
Kanagawa
House in Nerima
Tokyo
RSH:4
Shizuoka