Fotografia © Kunihiko NOBUSAWA
Fotografia © Kunihiko NOBUSAWA
Fotografia © Kunihiko NOBUSAWA

HIGASHI-YAMA Tokyo

 Torna enrere a la llista de projectes
Localització
Tokyo
Any
1998

Japanese restaurant planned by SIMPLICITY, "HIGASHI-YAMA Tokyo" in Meguro Tokyo.

Altres projectes per SIMPLICITY

Sansou Murata / Kyu, Gyo
Oita
WASARA
Yakumo Saryo
Tokyo
HIGASHIYA
Tokyo
Aēsop
Kyoto, Osaka, Fukuoka, Tokyo