RSH:2

 Terug naar projectenlijst
Jaar
2005

Photos:Hiroshi Ueda

Andere projecten van acaa / Kazuhiko Kishimoto

House in Yugawara
Kanagawa
RSH:3
Gifu
House in Kitakamakura
Kanagawa
House in Hayama
Kanagawa
House in Nerima
Tokyo
RSH:4
Shizuoka