Ouchi-47

Tokyo, 2021

Matsubara House

Tokyo, 2020

Ouchi-46

Sano, Tochigi, 2020

Ouchi-15

Shizuoka, 2010

Hako no Ouchi

Tokyo, 2010

Ouchi-13

Tokyo, 2009

Ouchi-10

Yamanashi, 2009

Ouchi-06

Kanagawa, 2008

Ouchi-04

Chiba, 2008

Ouchi-01

Tokyo, 2008

HX4

Tokyo, 2006

M-n1/2

Kanagawa, 2006

G-n1

Tokyo, 2006

Y.Soho

Tokyo, 2004

Y.kennel

Kanagawa, 2001