Kanagawa, 2013

Kanagawa, 2012

Shizuoka, 2012

Yamanashi, 2012

Kanagawa, 2011

Tokyo, 2011

Tochigi, 2009

Gifu, 2009

Gifu, 2009

Kanagawa, 2008

Photos:Hiroshi Ueda
Kanagawa, 2008

Photos:Hiroshi Ueda
Tokyo, 2008

Photos:Hiroshi Ueda
Kanagawa, 2006

Photos:Hiroshi Ueda
Gifu, 2006

Photos:Hiroshi Ueda
Shizuoka, 2006

Photos:Hiroshi Ueda
Yamanashi, 2005

Photos:Hiroshi Ueda