Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa

Andere Projekte von UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara