Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa

Altres projectes per UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara