Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa

Altres projectes per UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara