Kanagawa, 2014
Tokyo, 2013
Tokyo, 2013
Tokyo, 2011
Tokyo, 2009
Tokyo, 2007
Tokyo, 2007
Tokyo, 2009
Tokyo, 2008
Tokyo, 2008
Tokyo, 2007
ARCHITECTURE
2017 CELL PERTITION-House, Tokyo
2014 NAKANOSHIMA-House, Kanagawa
2013 OBI-House, Tokyo
2011 GAP-Houase, Tokyo
2009 SAKURA-House, Tokyo
2008 LATTICE-House, Tokyo
2007 T-House(2S), Tokyo
2007 O House, Chiba
2005 FLAT7, Tokyo
2004 Y+Y House, Chiba
2000 Karuizawa Court-House, Nagano

RENOVATION
2013 en, Tokyo
2012 SHOTONOI, Tokyo
2012 NISHIAZABUNOIE, Tokyo
2012 ICHIGAYA Building Entrance Renewal, Tokyo
2012 NITENMON-YABU, Tokyo
2011 TSURUMAKINOIE, Tokyo
2010 IZUMINOIE, Tokyo
2009 ARA AKASAKA Building, Tokyo
2009 JINSAKU, Tokyo
2008 RM., Tokyo
2007 TOMIARC-House, Tokyo
2007 TORINITY-House, Tokyo
2007 Homat Orient, Tokyo
2007 Vent Vert Nampeidai, Tokyo
2007 Luxeair, Tokyo
2005 Homat Admiral, Tokyo
2005 Decore Office, Tokyo
2003 Sanrizuka Nursery School, Chiba
Owner
Tetsushi Tominaga
Employees
2
Founded
2002
Specialization
Architecture, Interior Design and Renovation
Management and Consulting